02 abril, 2007

Saguntina 2007

Ja està l’ edició definitiva on-line de la revista “Saguntina” d’aquest any, pots visualitzar-la o descarregar-la visitant una de les següents direccions electròniques: http://www.revistasaguntina.blogspot.com/ o http://www.culturaclasica.net/.

Serà repartida impresa a tots els professors que vagen a les representacions teatrals de Sagunt.